Oświadczenie o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: kwiecień 2018 r.

Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje dla witryny www.guesthousedobi.com należącej do i obsługiwanej przez Guest House Dobi. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa sposób zbierania przez nas i wykorzystywania informacji, m.in. danych osobowych, które udostępniasz na swojej stronie: www.guesthousedobi.com. Opisuje również dostępne opcje w zakresie korzystania z Twoich danych osobowych, Twojego dostępu do nich oraz ich aktualizacji.

Gromadzenie danych

Dane, które zbieramy automatycznie

Kiedy korzystasz z naszej strony, zbieramy również informacje automatycznie. Obejmują one ustawienia językowe, adres IP, lokalizację, ustawienia urządzenia, system operacyjny urządzenia, dane logowania, czas korzystania, żądany URL, raport o statusie, informacje o wersji przeglądarki, rezultat (użytkownik oglądający czy rezerwujący), historię przeglądania, jak również rodzaj oglądanych danych. Możemy również zbierać dane automatycznie przy użyciu plików cookie. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookie znajdziesz tutaj.

Przetwarzanie danych

Wykorzystujemy Twoje dane do następujących celów:

 • A. Rezerwacje: potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby zrealizować Twoją rezerwację internetową i nią zarządzać.
 • B. Obsługa klienta: wykorzystujemy Twoje dane osobowe, by realizować obsługę klienta.
 • C. Opinie gości: możemy wykorzystać Twoje dane kontaktowe, by wysłać Ci na adres e-mail zaproszenie do napisania opinii po pobycie. Może to pomóc innym podróżującym w wyborze najodpowiedniejszego dla nich obiektu. Jeśli napiszesz opinię, może ona zostać opublikowana na naszej stronie.
 • D. Inne metody komunikacji: możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości SMS lub telefonicznie – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji. Możemy kontaktować się z Tobą z kilku powodów:
  • a. Udzielenie odpowiedzi lub rozwiązanie kwestii zgłoszonych przez Ciebie.
   b. W przypadku niedokończenia rezerwacji online, możemy przesłać Ci e-mailem przypomnienie o dokończeniu swojej rezerwacji. Uważamy, że ta dodatkowa usługa umożliwia Ci kontynuację już rozpoczętej rezerwacji bez konieczności ponownego wyszukiwania obiektu noclegowego i wpisywania swoich danych.
   c. W przypadku korzystania z naszych usług, możemy przesłać Ci kwestionariusz lub poprosić Cię o ocenę doświadczeń z korzystania z naszej strony. Wierzymy, że ta dodatkowa usługa jest dla użytkowników przydatna, zaś nam umożliwia udoskonalanie strony na podstawie Twoich opinii.
 • E. Analizy, ulepszenia i badania: korzystamy z danych osobowych do prowadzenia badań i analiz. Może brać w nich udział strona trzecia realizująca je w naszym imieniu. Możemy udostępniać wyniki badań w formie zanonimizowanej i skompilowanej, m.in. stronom trzecim. Korzystamy z Twoich danych osobowych do celów analitycznych, aby podnosić jakość świadczonych przez nas usług, oferować użytkownikom coraz lepsze doświadczenia, a także, by podnosić funkcjonalność i jakość naszych usług w zakresie rezerwacji internetowych.
 • F. Bezpieczeństwo, wykrywanie i zapobieganie oszustwom: możemy wykorzystać Twoje dane, w tym osobowe, do wykrywania i przeciwdziałania oszustwom lub innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom. Możemy również wykorzystać te informacje do śledzenia i wykrywania oszustw. Możemy wykorzystywać dane osobowe do celów oceny ryzyka i bezpieczeństwa, w tym do identyfikacji użytkowników. Dla tych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom trzecim, np. organom ścigania w ramach obowiązującego prawa, a także zewnętrznym doradcom.
 • G. Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych, w tym osobowych, w celu rozwiązania skarg i sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, a także w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa czy urzędowych wniosków złożonych przez organy ścigania.
 • Jeśli korzystamy z automatycznych sposobów przetwarzania danych osobowych, które generują skutki prawne lub znacząco wpływają na Ciebie, zastosujemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności, m.in. prawa do obsługi.

Podstawy prawne

 • W przypadku punktów A i B stosujemy wykonanie umowy: korzystanie z Twoich danych może okazać się konieczne do realizacji umowy, którą z nami zawarłeś. Na przykład, jeśli korzystasz z naszych usług do dokonania rezerwacji przez internet, wykorzystamy Twoje dane do wypełnienia naszego obowiązku uzupełnienia i zarządzania tą rezerwacją na podstawie umowy zawartej przez nas z Tobą.
 • W przypadku punktów C-H stosujemy zasadę słusznego interesu: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najodpowiedniejszych możliwych treści na stronie, e-maili, biuletynów, a także do promowania naszych produktów i usług oraz treści na naszej stronie, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych. W przypadku wykorzystywania danych osobowych do naszych słusznych interesów, znajdziemy równowagę pomiędzy Twoimi prawami i interesem związanym z ochroną Twoich danych a naszymi prawami i naszym interesem.
 • W przypadku punktu H stosujemy także, tam gdzie ma ono zastosowanie, nasze zobowiązanie do przestrzegania obowiązującego prawa.
 • Tam, gdzie wymagają tego przepisy prawa, zapytamy o Twoją zgodę przed przetworzeniem danych osobowych do potrzeb marketingu bezpośredniego.

Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, zapytamy o Twoją zgodę. Możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod jednym z adresów znajdujących się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie określone w punktach C-F, a możliwość rezygnacji z ich zapisywania nie jest bezpośrednio dostępna (np. w ustawieniach konta), skontaktuj się z obiektem guesthousedobi@abv.bg .

Bezpieczeństwo

Guest House Dobi przestrzega określonych procedur mających na celu zapobieganie niepożądanemu dostępowi oraz niewłaściwemu wykorzystaniu informacji, w tym danych osobowych. Korzystamy z odpowiednich systemów biznesowych oraz procedur w celu ochrony informacji, w tym danych osobowych. Stosujemy też procedury bezpieczeństwa wraz z ograniczeniami technicznymi i fizycznymi w dostępie do i korzystaniu z danych osobowych na naszych serwerach. Jedynie autoryzowany personel ma dostęp do danych osobowych w trakcie wykonywania swojej pracy.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak będzie to konieczne, aby dostarczać Ci usługi, przestrzegać obowiązującego prawa, rozwiązywać spory pomiędzy stronami oraz prowadzić działalność, w tym wykrywać oszustwa, inne nielegalne działania i zapobiegać im. Wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe podlegają zapisom niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli masz pytanie dotyczące okresów przechowywania określonych rodzajów danych, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Twoje opcje i prawa

Chcemy umożliwić Ci kontrolę nad sposobem wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 • Możesz poprosić nas o kopię przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;
 • możesz poinformować nas o zmianach w swoich danych osobowych lub możesz wnioskować o poprawę przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;
 • w pewnych sytuacjach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych lub ograniczenie ich przetwarzania, jak również sprzeciwić się określonym sposobom ich wykorzystania przez nas; oraz
 • w pewnych sytuacjach możesz poprosić nas o wysłanie przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych stronie trzeciej.

W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przetwarzania Twoich danych zgodnie ze słusznym lub publicznym interesem, masz prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Polegamy na Tobie w kwestii dostarczenia nam kompletnych, dokładnych i aktualnych danych osobowych. Poinformuj nas bezzwłocznie o zmianach lub nieścisłościach w Twoich danych osobowych, kontaktując się z obiektem guesthousedobi@abv.bg . Twoją prośbę spełnimy w ramach obowiązującego prawa.

Pytania lub skargi

Jeśli masz pytania lub uwagi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z dowolnego prawa, które przysługuje Ci w ramach niniejszego oświadczenia, skontaktuj się z obiektem: guesthousedobi@abv.bg . Możesz również skontaktować się z miejscową jednostką zajmującą się ochroną danych osobowych.

Zmiany w treści oświadczenia

Ponieważ nasza branża dynamicznie się zmienia, to Oświadczenie o ochronie prywatności również może ulegać zmianom. O wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany, jeśli mają one wpływ na Ciebie (np. jeśli zaczniemy przetwarzać Twoje dane dla innych celów niż opisane powyżej).