Vyhlásenie o ochrane súkromia

V platnosti od apríla 2018

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky [NÁZOV WEBOVEJ STRÁNKY], ktorú vlastní a spravuje [NÁZOV HOTELA]. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke [NÁZOV WEBOVEJ STRÁNKY]. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Zhromažďovanie údajov

Automaticky zhromažďované údaje

Počas používania našich stránok automaticky zhromažďujeme údaje, z ktorých niektoré môžu byť osobné. Medzi tieto údaje patria nastavenia jazyka, IP adresa, poloha, nastavenie zariadenia, operačný systém zariadenia, informácie z protokolov udalostí, dátum a čas použitia, požadovaná URL adresa, správa o statuse, user agent (informácie o verzii prehliadača), operačný systém, výsledok (návštevník alebo rezervujúci), história prehliadania, číslo rezervácie užívateľa a typ zobrazených dát. Údaje môžeme tiež automaticky zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie. Informácie o tom, ako používame súbory cookies nájdete tu.

Účely spracovania

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:

 • A. Rezervácie: Vaše osobné údaje používame na dokončenie a správu vašich online rezervácií.
 • B. Služby zákazníkom: Vaše osobné údaje používame na služieb zákazníkom.
 • C. Hodnotenia hostí: Vaše kontaktné údaje môžeme využiť na zaslanie e-mailu s pozvánkou k napísaniu hodnotenia po vašom pobyte. Hodnotenia pomáhajú ostatným cestovateľom pri výbere ubytovania. Po napísaní hodnotenia ho môžeme publikovať na našej webovej stránke.
 • D. Ďalšia komunikácia: Môžu nastať ďalšie situácie, kedy sa s vami spojíme pomocou e-mailu, pošty, alebo SMS správy, podľa toho, aké kontaktné údaje s nami zdieľate. Môže ísť o nasledujúce situácie:
  • a. Je potrebné, aby sme odpovedali na vaše požiadavky a spracovali ich.
   b. Ak ste nedokončili svoju online rezerváciu, môžeme vám zaslať e-mail s pripomenutím o pokračovaní v rezervácii. Veríme, že táto doplnková služba je pre vás užitočná, pretože vám umožňuje pokračovať v rezervácii, bez toho aby ste museli hľadať ubytovanie znova, alebo znovu vyplňovať všetky rezervačné údaje.
   c. Ak využijete naše služby, môžeme vám zaslať dotazník alebo vás vyzvať k ohodnoteniu vašej skúsenosti s našou webovou stránkou. Myslíme si, že táto doplnková služba je obojstranne užitočná, pretože na základe vašej spätnej väzby budeme môcť zlepšovať naše webové stránky.
 • E. Analýzy, zlepšovania a prieskumy: Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb.
 • F. Bezpečnosť a odhaľovanie a prevencia podvodov: Vaše osobné údaje môžeme použiť v prípade prevencie podvodov a iných nezákonných alebo nežiaducich aktivít. Tieto údaje využívame aj v prípade vyšetrovania a odhaľovania podvodov. Osobné údaje môžeme použiť na posúdenie možného rizika a bezpečnostné účely vrátane overovania používateľov. Na tento účel môžu byť osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ako sú orgány činné v trestnom konaní a externí poradcovia.
 • G. Právne účely: V niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté údaje, ktoré môžu zahŕňať aj osobné údaje, použité pri riešení právnych sporov a sťažností, pri vyšetrovaní a dodržiavaní právnych predpisov, k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv alebo v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon.
 • Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, vrátane práva na ľudský zásah.

Právne základy

 • V prípadoch použitia osobných údajov spôsobom popísaným v bodoch A a B vychádzame z plnenia zmluvy: Použitie vašich údajov môže byť nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú s nami máte. Ak napríklad využívate naše služby na vytvorenie online rezervácie, vaše údaje budeme potrebovať na to, aby sme mohli vykonať svoju povinnosť a dokončiť rezerváciu v rámci plnenia zmluvy s vami.
 • Spôsoby používania údajov popísané v bodoch C až H vychádzajú z oprávnených záujmov: Vaše údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely, na odhaľovanie podvodov a právne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
 • So zreteľom na použitie údajov spôsobom popísaným v bode H tiež vychádzame z našej povinnosti dodržiavať platné právne predpisy.
 • Pred spracovaním vašich údajov za účelom priameho marketingu vás v prípade, že to vyžadujú platné právne predpisy požiadame o vyjadrenie súhlasu.

V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu uvedenú na konci tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia.

Pokiaľ chcete namietať proti využívaniu údajov na účely opísané v bodoch C až F a nemáte k dispozícii žiadny spôsob, ako toto použitie vašich údajov zrušiť, (napríklad v nastavení prehliadača), obráťte sa prosím na ubytovanie: [KONTAKTNÉ ÚDAJE UBYTOVANIE].

Bezpečnosť

Guest House Dobi dodržiava primerané postupy, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k informáciám vrátane osobných údajov a ich zneužitiu. Aby sme ochránili a zabezpečili informácie vrátane osobných údajov, používame náležité obchodné systémy a procedúry. Využívame aj bezpečnostné procedúry a technické a fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom a ich použitie na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba oprávnený personál, ktorý s údajmi pracuje.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou a na ďalšie účely, ktoré sú spojené s naším podnikaním, ako je odhaľovanie a prevencia podvodov či iných ilegálnych aktivít. Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame, podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane súkromia. Ak máte otázky o špecifických obdobiach uchovávania určitých typov vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Vaše možnosti a práva

Chceme, aby ste mali používanie vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Môžete nás požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
 • môžete nás informovať o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov alebo nás môžete požiadať o úpravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
 • v určitých situáciách nás môžete požiadať o odstránenie, zablokovanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo o zamietnutie konkrétnych spôsobov, akými používame vaše osobné údaje;
 • v určitých situáciách nás môžete tiež požiadať o zaslanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli pre tretiu stranu.

Ak používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, verejného záujmu, máte tiež právo v súlade s platnými zákonmi kedykoľvek namietať proti využívaniu týchto osobných údajov.

Spoliehame sa na to, že osobné údaje, ktoré ste poskytli sú úplné, presné a aktuálne. O akýchkoľvek zmenách alebo nepresnostiach vo vašich osobných údajoch nás prosím neodkladne informujte kontaktovaním ubytovania: [KONTAKTOVAŤ UBYTOVANIE]. Vašu žiadosť spracujeme v súlade s platnými zákonmi.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektorá z práv, ktoré vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete nás kontaktovať prostredníctvom: [KONTAKTOVAŤ UBYTOVANIE]. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať príslušný orgán na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Tak, ako sa neustále mení a vyvíja naše podnikanie, aj toto vyhlásenie sa môže meniť. Ak sa budete chcieť o vykonaných zmenách informovať, toto vyhlásenie si, prosím, príležitostne otvorte a znovu prečítajte. Ak by malo dôjsť k podstatným zmenám alebo zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak vaše osobné údaje začneme spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti vás budeme kontaktovať.